Home > Nieuws > Projecten Nedeximpo Trading & Projects > Maasvlakte Oil Terminal (Nedeximpo)

Maasvlakte Oil Terminal (Nedeximpo)

MOT is één van de grootste olieterminals ter wereld. Als joint venture van bekende oliemaatschappijen vervult zij al 30 jaar een belangrijke functie in de logistieke keten tussen olieproducenten en de vijf Nederlandse raffinaderijen.

Tijdens de hevige storm die op 18 januari 2007 Nederland teisterde werd steiger 2 van MOT over een lengte van 80 meter verwoest door een losgeslagen en op drift geraakt Containerschip. Gezien de tijd en kosten gemoeid met de reparatie en in verband met toekomstige verplaatsing van de steiger t.b.v. de ontwikkeling van Maasvlakte 2 werd besloten de steiger volledig nieuw te bouwen.

De afdeling Nedeximpo Trading & Projects leverde voor dit project de spiraalnaad gelaste buispalen waarop de steiger is gefundeerd en de langsnaadgelaste en samengestelde dukdalven t.b.v. het afmeren van de schepen, inclusief coating, per ponton aan op de bouwplaats. De nieuwe steiger is binnen budget en binnen de uitdagende planningstermijn gerealiseerd en is op 9 december 2008 in gebruik genomen.

Specificatie geleverde materiaal:

  • 780 ton spiraalnaad gelaste buizen diameter 914.4 mm, lengte tot 45.5 meter
  • 1085 ton langsnaad gelaste samengestelde dukdalven, diameter 2500 mm, lengte tot 45.75. meter